GPS ช่วยลดอุบัติเหตุ

เราคงไม่ปฏิเสธว่าในข่าวทั้งหน้าจอโทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ อินเทอร์เน็ตทุกวันนี้ เต็มไปด้วยข่าวสารรถบรรทุกเกิดอุบัติหตุ สาเหตุส่วนหนึ่งของรถบรรทุกเกิดอุบัติเหตุมาจากผู้ขับขี่ และด้วยความห่วงใยในชีวิตและทรัพย์สิน ทางภาครัฐจึงได้นำเอาเทคโนโลยีดาวเทียม คำนวณพิกัดมาติดตั้งกับรถบรรทุก โดยการจะใช้ดาวเทียมมาติดตามพิกัดนี้ รถบรรทุกจะต้องติด GPS กรมขนส่ง เพื่อทำงานร่วมกัน ซึ่งหวังว่าจะเข้ามาช่วยในการควบคุมการขับรถให้มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

ในหลักการแล้ว GPS มาจากคำว่า Global Positioning System หรือ ระบบกำหนดพิกัดตำแหน่งบนโลก GPS ใช้หลักการคำนวณตำแหน่งจากดาวเทียม ที่โคจรอยู่รอบโลก ดาวเทียมอาจใช้น้อยตัวหรือหลายตัวก็ได้ โดยทั่วไปนิยมใช้ตั้งแต่ 3 ดวงขึ้นไป รถบรรทุกที่ติด GPS จะส่งข้อมูลเข้าไปที่ศูนย์ควบคุมการเดินรถด้วยระบบ GPS ภายในศูนย์นี้จะมีหน้าจอหรือ monitor มากมายที่ควบคุมและแสดงผลว่ารถคันใดอยู่ในตำแหน่งแห่งหนใดแบบ Realtime นอกจากจะแสดงตำแหน่งแล้วยังรู้ด้วยว่ารถบรรทุกคันนั้นวิ่งด้วยความเร็วเท่าใด พฤติกรรมการขับรถเป็นอย่างไร ปาดซ้ายป่ายขวา เบรคกระชั้นชิด หรือการแซงกระทันหัน เป็นต้น และด้วยหน่วยความจำทำให้เราสามารถเรียกดูข้อมูลการวิ่งรถย้อนหลังได้หนึ่งปี รวมทั้งหน่วยความจำเก็บประวัติการวิ่ง แม้ว่าจะไม่มีสัญญาณมือถือ

นอกจากจะแสดงผลแล้ว ด้วยความก้าวล้ำ หากพบการขับที่ผิดปกติ หรือไม่ปลอดภัย ระบบจะแสดงการเตือนไปยังโทรศัพท์มือถือของผู้ขับขี่ทันที ที่รองรับการใช้งานได้ทั้ง PC , iPhone , iPad , Android , Galaxy Tab และยังมีการพัฒนาแอพพลิเคชั่น (Application) เพือ่ให้ควบคุมและดูแลการใช้งาน GPS ได้ง่ายขึ้นอีกด้วย สำหรับการติดตั้งนั้น เอกชนบางรายยังเสริมบริการด้วยการเขียนโปรแกรมให้สามารถวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายน้ำมัน เพิ่มลูกเล่นฟังก์ชั่น Street View ที่จะอัพเดทซอฟต์แวร์หรือโปรแกรมได้ไม่จำกัด ส่วนตำแหน่งของการติด GPS ที่เหมาะสมสำหรับรถบรรทุกคือ ต้องติดในที่ที่มองเห็นได้อย่างชัดเจน

นอกจากจะช่วยลดอุบัติเหตุแล้ว ในการติด GPS กับรถบรรทุก ผู้รับบริการหรือสินค้าปลายทางจะทราบได้ว่ารถจะไปถึงจุดหมายภายในเมื่อไหร่ หรือออกนอกเส้นทางหรือไม่อีกด้วย ทั้งนี้ GPS ที่ติดตั้งควรศึกษาว่าได้รับการรับรองตามมาตรฐานหรือไม่ เช่น กรมการขนส่งทางบน และ กสทช. เนื่องจากต้องมีการใช้เครือข่ายอินเทอร์เน็ต และมีการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ แบบเรียลไทม์ หรือมีการเชื่อมต่อกับเว็บเซอร์วิสผ่านกรมการขนส่งทางบก เป็นต้น และยังมีสิ่งที่ต้องปลีกย่อยเพื่อให้ GPS ในรถบรรทุกปลอดภัย อาทิ ต้องไม่มีสัญญาณรบกวน ต้องไม่มีปัญหาไฟเกิน ไฟกระชาก

การติด GPS ในรถบรรทุกที่คำนึงถึงมาตรฐานจึงเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้เกี่ยวข้องในการใช้รถใช้ถนนอย่างแท้จริง

Jpeg
GPS ที่กรมการขนส่งรับรอง