มารู้จักความแตกต่างของ GPS TRACKER แต่ละชนิดกันเถอะ

GPS TRACKER คือตัวอุปกรณ์เพื่อใช้สำหรับติดตามรถหรือบอกพิกัดต่างๆ ที่สามารถใช้ได้ทั้งรถยนต์ส่วนตัว รถตู้ รถบันทุก หรือรถต่างๆจากบริษัทขนส่ง รูปแบบการทำงานของ GPS TRACKER คือนำข้อมูลมาใช้ประโยขน์ในการบริหารจัดการยานพาหนะในเชิงการค้าพาณิชย์ รวมไปถึงสิ่งของที่อยู่ในยานพาหนะของเจ้าของธุรกิจที่มีรถใช้งานตามจุดมุ่งหมายหรือภารกิจต่างๆ GPS TRACKER จะเชื่อมต่อเข้ากับ software เพื่อส่งผลการรายงานผ่านการประมวลและวิเคราะห์เป็นตัวเลข สามารถรป้องกันการสูญเสียจากการขนส่งในทุกขั้นตอน สามารถส่งข้อมูลภาพ เสียง สัญญาณเตือนและข้อมูลอื่นผ่านทางหน้าจอคอมพิวเตอร์ สมาร์ทโฟน หรืออุปกรณ์อื่นๆได้

คุณสมบัติและการทำงานของ GPS TRACKER จะมีความแตกต่างกันออกไปในแต่ละชนิด

1. GPS TRACKER Offline คืออุปกรณ์ติดตามรถที่สามารถเก็บข้อมูลตำแหน่งพิกัดเอาไว้ภายใน GPS TRACKER เพียงอย่างเดียวเท่านั้น GPS TRACKER Offline จะมีราคาที่ไม่แพงมาก แต่สามารถตรวจสอบข้อมูลได้ด้วยการเชื่อมต่อเข้ากับ Computer เท่านั้น

2. GPS TRACKER แบบกึ่ง Offline คืออุปกรณ์ติดตามรถที่สามารถทำงานร่วมกับสมาร์ทโฟนต่างๆของ ภายในตัวเครื่องจะมีช่องสำหรับใส่ Simcard จึงทำให้ GPS TRACKER แบบกึ่ง Offline สามารถส่งข้อมูลพิกัดให้ผู้กับผู้ใช้งานผ่านทางระบบ SMS ทันทีที่คุณต้องการทราบพิกัดของรถที่ติด GPS TRACKER ชนิดนี้เพียงแค่กดรหัสและเข้าเมนูแจ้งพิกัดก็จะสามารถทราบได้ในทันที GPS TRACKER แบบกึ่ง Offline จะมีค่าใช้จ่ายในเรื่องของการบริการ SMS และข้อมูลพิกัดที่ได้นั้นจะเป็นตัวเลข ซึ่งคุณต้องเชื่อมต่อ internet เพื่อค้นหาตัวเลขพิกัดดั่งกล่าวจึงจะสามารถที่บตำแหน่งปัจจุบันและไม่สามารถตรวจสอบข้อมูลย้อนหลังได้

3. GPS TRACKER Online ถือว่าเป็น GPS TRACKER ที่มีความสามารถในการทำงานอย่างครบเครื่อง เพราะสามารถรับข้อมูลพิกัดตำแหน่งปัจจุบันจากดาวเทียม เชื่อมต่อผ่าน Server ด้วยระบบ EDGE หรือ GPRS ผู้ใช้สามารถเรียกดูตำแหน่งปัจจุบัน ประวัติการเดินทางในแบบ Real time ได้ในทันที และสามารถดูประวัติการเดินทางย้อนหลังได้ เชื่อมต่อผ่าน Computer หรือสมาร์ทโฟน พร้อมทั้งส่งคำสั่งต่างๆกลับไปยังเครื่อง GPS TRACKER เช่น ดับเครื่องยนต์ ล๊อคประตู ระบบไฟฟ้า ระบบนน้ำมัน หรือส่งสัญญาณเตือนภัย เป็นต้น นอกจากค่าใช้จ่ายในการซื้อและติดตั้งแล้ว GPS TRACKER Online ยังมีค่าบริการรายเดือนตามเงื่อนไขต่างๆของผู้ให้บริการ

การใช้งาน GPS TRACKER ของแต่ละชนิดนั้นจะขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้ใช้หรือผู้ติดตั้งเเป็นสวนใหญ่ ว่าต้องการการติดตามหรือส่งผ่านสัญญาณแบบใดจึงจะสามารถตอบโจทย์ของคุณได้มากที่สุด นอกจากนั้นยังมีตัวแปรในเรื่องของความชัดเจนของสัญญาณ คุณภาพของตัวเครื่อง และราคาของแต่ละรุ่นว่าผู้ติดตั้งมีงบประมาณมากน้อยเพียงใด แต่ปัจจุบันได้มีการพัฒนาและปรับปรุงให้มีการใช้งานที่ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น จึงทำให้ผู้ใช้รู้สึกมั่นใจและใช้งานได้อย่างกว้างขวางทั่วทั้งประเทศเลยทีเดียว

fm1100-4