GPS ติดตามรถ กับการเลือกซื้อระบบการติดตามอย่างไรให้ตรงใจคุณ

นวัตกรรมสมัยนี้ก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็วมาก และมนุษย์มักจะคิดค้นอุปกรณ์ใหม่ๆในการใช้งานอยู่เสมอเพื่อแก้ไขปัญหาบางอย่าง อย่างเช่น นวัตกรรมระบบการติดตามด้วยดาวเทียม ที่ตอนนี้มีกฎหมายบังคับใช้ว่า รถบรรทุกทุกคันต้องติดด้วย ส่วนยานพาหนะหรือบุคคลอื่นๆก็สามารถติดได้ขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้ใช้งาน ระบบนี้คือ GPS ติดตามรถ ระบบติดตามการทำงานที่ชี้พิกัดด้วยดาวเทียม
GPS ติดตามรถ ระบบติดตามบอกพิกัดด้วยดาวเทียมนั้นมีระบบการติดตามหลายอย่างให้เราได้เลือกใช้ แต่ละระบบก็จะบอกอะไรต่างๆ ที่สำคัญในระบบนั้น เช่น ต้องดูด้วยว่าใช้ติดตามรถประเภทใด เช่น รถบรรทุก รถยนต์ รถมอเตอร์ไซค์ สิ่งของหรือเครื่องจักร ซึ่งแต่ละอย่างมีการทำงานที่แตกต่างกันและมีลักษณะทางกายภาพที่แตกต่างกันด้วย ถ้าเป็นมอเตอร์ไซค์ก็รุ่นกันน้ำ ติดตามสิ่งของ กันฝุ่น ถ้าในลักษณะนี้ก็ต้องมีขนาดเล็กและทำงานด้วยแบตเตอรี่ ต่มาเป็นเรื่องของระบบติดตามบันทึกการเติมน้ำมันเพื่อดูในส่วนของการเติมน้ำมัน สำหรับการขนส่งผลไม้ ของสด อาหารแช่ต่างๆ ก็จะมีการติดตั้งระบบ GPS ติดตามรถ ไว้เพื่อตรวจสอบและบันทึกอุณหภูมิห้องสินค้าเพื่อควบคุมให้อยู่ในเกณฑ์ที่ต้องการอยู่เสมอ และยังมีระบบติดตามการทำงานของเครื่องจักรด้วย เพื่อดูว่ามีการนำรถออกไปทำงานนอกเวลาหรือพื้นที่หรือเปล่า และที่สำคัญยังมีระบบที่ใช้บันทึกข้อมูลผู้ขับขี่ด้วย ซึ่งกรมขนส่งนั้นมักบังคับใช้กับพาหนะทีขนส่งวัตถุอันตรายด้วย และยังมีระบบที่ตรวจสอบประตูเปิดปิดของสินค้าด้วย และยังมีการตรวจสอบการติดเครื่อง ดับเครื่อง รวมทั้งชั่วโมงการทำงานด้วย นอกจากนี้เครื่อง GPS ติดตามรถ นั้นยังเป็นเครื่องที่ได้มาตรฐานด้วยเพราะจะต้องได้รับการรับรองจาก กสทช. และที่สำคัญยังต้องผ่านการทดสอบทางด้านวิศวกรรมด้วย ของสำนักงาน กสทช.และยังต้องมีการทดสอบมาตรฐานความปลอดภัยจากศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (PTEC) เห็นไหมว่ากว่าจะได้เครื่อง GPS ติดตามรถ แต่ละเครื่องก็ต้องใช้เวลาในการตรวจสอบและทดสอบหลายขั้นตอนเพื่อให้สามารถใช้งานได้ดี ทำให้ผู้ใช้ต่างวางใจที่จะใช้ในการติดตามระบบต่างๆมากขึ้น นั่นเอง

ระบบ GPS ติดตามรถ ระบบติดตามดาวเทียมที่สามารถชี้พิกัดได้อย่างแม่นยำ ถูกต้องสามารถนำมาใช้งานได้หลากหลายช่วยตอบสนองความต้องการได้ช่วยให้การทำงานนั้นง่ายมากขึ้น มีความปลอดภัยสูงด้วย เพราะว่าได้รับการรับรองมาตรฐานจาก กสทช.ยิ่งทำให้ใครๆ ก็ต้องการใช้ระบบ GPS ติดตามรถ ระบบติดตามที่ใช้ดาวเทียมในการบอกข้อมูลกันทั้งนั้น ไม่ว่าจะเป็นรถบรรทุกหรือสิ่งต่างๆได้ทั้งคน พาหนะ สิ่งของเพื่อติดตามว่ายังอยู่หรือไม่ และทำให้ทราบว่ามีความปลอดภัยและขนส่งถึงที่หมายหรือไม่

fm1100-3