GPS TRACKING กับหลักการทำงานของ GPS TRACKING

GPS TRACKING ระบบติดตามพิกัดดาวเทียมที่สามารถใช้ในการติดตามระบบขนส่งต่างๆได้ ไม่ว่าจะยานพาหนะ สินค้าหรือว่าบุคคลก็สามารถติดตามได้ ชี้พิกัดได้แม่นยำช่วยลดความเสี่ยงต่างๆที่อาจเกิดขึ้นระหว่างทางด้วย เพราะฉะนั้นใครๆจึงนิยมติดกันมากเลยทีเดียว และหลายๆคนก็คงอยากรู้หลักการทำงานที่ซับซ้อนของ GPS TRACKING กันแล้วว่ามีหลักการทำงานอย่างไรบ้าง

GPS TRACKING เป็นการอาศัยตำแหน่งของดาวเทียมในการอ้างอิงและการใช้หลักการเรขาคณิตในการคำนวณหาตำแหน่งบนพื้นโลก และยังใช้การทำงานแบบการวัดระยะทางระหว่างเครื่องรับ GPS TRACKING กับ ดาวเทียม GPS โดยใช้การวัดระยะเวลาที่คลื่นวิทยุเดินทางจากดาวเทียมสู่เครื่องรับใช้เวลาเดินทาของคลื่นวิทยุ ซึ่งมีการใช้สูตรคือ ระยะทาง =ความเร็วคูณด้วยเวลาที่ใช้เดินทาง และการวัดระยะทางก็คือการเทียบกันของคลื่นสัญญาณดาวเทียมส่งมากับคลื่นสัญญาณที่เครื่องรับ GPS TRACKING ส่งมา คลื่นที่ส่งนั้นจะเป็น Pseudo Random Noise Code และที่สำคัญการวัดระยะเวลาที่คลื่นวิทยุสำหรับใช้ในการเดินทางชอง GPS ต้องใช้นาฬิกาที่มีความแม่นยำสูงส่วนใหญ่แล้วจะเป็นนาฬิกา Atomic Clock และต้องรู้ตำแหน่งการโคจรชองดาวเทียมในอวกาศซึ่งมีวงโคจรสูงมากประมาณหมื่นกว่าไมล์ แต่วงโคจรอาจจะเคลื่อนบ้างเนื่องจากแรงโน้มถ่วงของดวงจันทร์และดวงอาทิตย์ แต่มาต้องกังวลเพราะว่าจะมีเรดาร์คอยปรับให้ตรงกับวงโคจรที่เปลี่ยนไปแล้วจะส่งมาที่สัญญาณ GPS และมีการแก้ไขความคลาดเคลื่อนที่เกิดจากการเดินทางของคลื่นวิทยุมาสู่โลก โดยสาเหตุที่ทำให้พิกัดคลาดเคลื่อนก็อาจจะเป็นการเดินทางในชั้นบรรยากาศ และยังมีการสะท้อนสัญญาณไปได้หลายทิศทาง หรือเป็นปัญหาที่ดาวเทียมและความสัมพันธ์ทางเรขาคณิตระหว่างตำแหน่งของดาวเทียมและตำแหน่งของเครื่องรับ GPS เป็นต้น โดยนี่เป็นหลักการทำงานในเบื้องต้นของ GPS TRACKING

สำหรับบริษัทห้างร้านต่างๆก็มักติด GPS TRACKING กันทั้งนั้นเพราะว่าสามารถลดความเสี่ยงในส่วนของการโจรกรรมรถหรือสินค้าต่างๆได้ ช่วยติดตามบุคคลไม่ว่าจะเป็นพนักงานขับรถส่งสินค้าไม่ให้ออกนอกเส้นทาง และยังป้องกันเรื่องการเปิดหรือปิดประตูด้วย และสามารถควบคมอุณหภูมิในห้องสินค้าอีกช่วยรักษาอาหารสด หรือของแช่ต่างๆให้อยู่ในสภาพดีที่สุด เพื่อสินค้าที่มีคุณภาพได้มาตรฐานส่งถึงมือบริโภคโดยตรง เพราะฉะนั้น GPS TRACKING จึงเป็นระบบที่ตอบสนองทุกความต้องการได้ และในปัจจุบันนี้กฎหมายของประเทศไทยก็เข้มงวดมากขึ้น รถบรรทุกสินค้านั้นต้องมีการติดตั้ง GPS TRACKING และหากมีการขนส่งวัตถุอันตรายนั้นก็ยิ่งต้องติดด้วย เพราะว่าจะได้ช่วยป้องกันหากเกิดปัญหาได้อย่างทันท่วงที เพราะฉะนั้นคุณก็น่าจะมีติดรถไว้สักชิ้นนะ

Jpeg