กฏหมายบังคับการติดตั้ง GPS กรมขนส่ง นครราชสีมา

กรมการขนส่งทางบกได้ออกกฎหมายบังคับให้ รถโดยสารสาธารณะทุกประเภทรวมทั้งรถตู้ รถลากจูง และรถบรรทุกขนาดใหญ่ 10 ล้อขึ้นไป ยกเว้นรถสองแถว และรถหมวด 4 และ หมวด 1 ภูมิภาค ที่ทำการจดทะเบียนใหม่ตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม 2559 นั้นต้องติดตั้ง ระบบ GPS รถตู้  และเชื่อมต่อข้อมูลทั้งหมดเข้าสู่ระบบของศูนย์บริหารจัดการเดินรถของกรมการขนส่งทางบกด้วย ซึ่งจะจัดเก็บข้อมูลการใช้ความเร็วในการขับขี่ ตำแหน่งรถ และชั่วโมงการขับขี่ ตลอดจนเส้นทางการเดินรถตลอด 1 ปี เพื่อเป็นเครื่องมือในการช่วยให้ผู้ประกอบการด้านการขนส่งเอกชนสามารถติดตามพฤติกรรม และการใช้รถของพนักงานขับรถได้ และยังสามารถใช้บริหารเส้นทางการเดินรถได้อย่างรวดเร็วอีกด้วย ซึ่งจากกฎหมายบังคับนี้ทำให้หลายบริษัทขนส่งเอกชนทางบกนั้นจำเป็นต้องติดตั้ง ระบบ GPS กรมขนส่ง  เพื่อให้ถูกต้องตามกฎหมายและเพื่อประโยชน์ของการขนส่งอีกด้วย

ประโยชน์ที่บริษัทขนส่งจะได้รับจากการติดตั้ง ระบบ GPS กรมขนส่ง

  • ระบบ GPS กรมขนส่ง ลดความล่าช้าและลดเวลาที่จะเกิดขึ้นในการขับรถออกนอกเส้นทาง โดยที่สามารถรู้ตำแหน่งของรถได้ตลอดเวลา สามารถติดต่อประสานงานเมื่อเกิดความผิดพลาดได้เสมอ
  • ระบบ GPS กรมขนส่ง ป้องกันการนำรถไปใช้ในทางที่ไม่ถูกต้อง หรือลักลอบขนสินค้าไม่ถูกต้อง นำรถไปใช้ในทางส่วนตัวนั้นเอง
  • ระบบ GPS กรมขนส่ง ป้องกันการจอดรถทิ้งไว้ในที่อันตราย และติดเครื่องทิ้งไว้ ส่งผลให้เครื่องยนต์สึกหรอ และน้ำมันหมดก่อนจะถึงระยะทางที่กำหนดไว้
  • ระบบ GPS กรมขนส่ง สามารถป้องกันการลักลอบขนน้ำมันของบริษัทไปใช้ หรือขายเพราะเครื่องจะมีมาตรวัดน้ำมันทำให้ไม่สามารถทุจริตได้นั้นเอง
  • ระบบ GPS กรมขนส่ง สามารถส่งมอบงานต่อเนื่องได้โดยไม่ต้องเสียเวลาเดินทางไปกลับให้เสียเที่ยว บริหารการรับของมาขนส่งได้อย่างต่อเนื่องนั้นเอง ช่วยลดต้นทุนแถมเพิ่มประสิทธิภาพให้มากขึ้น
  • ระบบ GPS กรมขนส่ง สามารถตรวจจับความเร็วของรถขณะเคลื่อนที่ได้แบบเรียลไทม์ หากความเร็วเพิ่มสูงจนเกินค่าปกติ ก็สามารถติดต่อประสานงานเพื่อให้พนักงานขับรถลดความเร็วลง เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุ
  • ระบบ GPS กรมขนส่ง สามารถเสริมความมั่นใจของบริการว่าสินค้าจะถึงมือของลูกค้าด้วยความปลอดภัย

จึงเห็นได้ว่าการที่มีกฏหมายออกมาเพื่อบังคับให้บริษัทขนส่งติดตั้ง ระบบ GPS กรมขนส่ง นครราขสีมา นั้นเป็นการเสริมสร้างคุณภาพในการขนส่ง แม้ราคาค่าติดตั้งอาจจะสูงไปบ้าง แต่ก็มีประโยชน์มากกว่าผลเสียอยู่แล้ว แถมยังช่วยให้สามารถรักษาและถนอมทรัพย์สินของบริษัทให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้อย่างยาวนาน ลดการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน ที่สร้างความเสียหายต่อสินค้า และรถขนส่ง ที่หลายบริษัทต้องเจอกันในบ่อยครั้ง เพราะฉะนั้นการติดตั้ง ระบบ GPS กรมขนส่ง นครราชสีมา จะส่งผลดีแบบยาวนานต่อองค์กรและกรมการขนส่งทางบกแน่นอน

t33302-640