Concox GT06EGPS ติดตามรถ สะดวกผู้ส่ง สบายใจผู้รับ

ตั้งแต่มีกฎหมายบังคับให้รถโดยสารสาธารณะและรถบรรทุกทุกคัน ที่จดทะเบียนหลังวันที่ 25 มกราคม 2559 จะต้องติดตั้ง GPS ติดตามรถเพื่อบันทึกข้อมูลการขับขี่รถตลอดเส้นทาง และยังมีการบังคับให้รถที่ได้ทำการติดตั้ง GPS ไว้ก่อนหน้านี้ จะต้องมีการเชื่อมโยงระบบข้อมูลกับศูนย์บริหารจัดการการเดินรถด้วยระบบ GPS ของหน่วยงานกรมการขนส่งทางบกให้แล้วเสร็จก่อนสิ้นปี 2559 ผลที่ตามมากับชาวบ้านอย่างเราๆ คือความมั่นใจเพิ่มขึ้นอีกระดับในมาตรการระบบขนส่งทางบก เพราะสิ่งนี้จะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงกับสังคมอย่างแน่นอน เอาที่เห็นได้ชัดและใกล้ตัวที่สุดคงเป็นเรื่อง การช่วยลดการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนสำหรับคนที่ใช้เส้นทางร่วมกัน ต่อมาคือประโยชน์ในแง่ของการเป็นผู้ประกอบการขนส่งทั้งส่งสินค้า และรับส่งคน ระบบที่กล่าวมาข้างต้นนี้จะช่วยส่งผลให้การควบคุมการขนส่งทำได้ง่ายขึ้น สามารถตรวจสอบได้ตลอดเวลา การวางแผนงาน การจัดการย่อมทำได้อย่างมีประสิทธิภาพ และคุ้มค่าการลงทุนประหยัดเงิน ประหยัดเวลา ในส่วนของผู้รับบริการประโยชน์ที่เกิดขึ้นจาก การมี GPS ติดตามรถ คงเป็นในเรื่องของการได้รับความปลอดภัย การได้รับบริการที่ดีที่สุด

เครื่องบันทึกข้อมูลที่ทำงานร่วมกับ GPS ติดตามรถ จะมีส่วนช่วยในการควบคุมระบบการขับขี่ เริ่มตั้งแต่แสดงพิกัดของรถ ความเร็วของรถขณะขับขี่ จำนวนชั่วโมงในการขับขี่ การระบุตัวผู้ขับขี่ นอกจากนี้หากมีเหตุการณ์หรือความผิดปกติเกิดขึ้นกับระบบ หรือตัวผู้ขับขี่เช่น ขับขี่รถโดยไม่เปิดเครื่องบันทึกข้อมูลของรถ การไม่แสดงตัวตนผู้ขับขี่รถ หรือการใช้ใบอนุญาตขับรถผิดประเภทกรณีให้คนอื่นขับรถแทน สิ่งเหล่านี้มีระบบเตือนไปยังส่วนกลางเพื่อตรวจสอบได้อย่างทันท่วงที

ใครจะเคยคาดคิดว่าจะมีเครื่องมือที่จะสามารถควบคุมรถราที่วิ่งอยู่บนท้องถนนได้โดยที่ไม่ต้องก้าวขาออกจากบ้าน เครื่องมือที่จะทำให้เราสามารถเดินทางไปพร้อมกับคนขับรถได้ทุกหนทุกแห่งโดยไม่กระดิกตัวไปไหนเลย แต่มันก็เกิดขึ้นแล้วจริงๆ GPS ติดตามรถ เครื่องมือที่เปลี่ยนชีวิตที่สัญจรบนท้องถนนให้ง่ายขึ้น ในยุคปัจจุบันนี้คงไม่มีใครสามารถที่จะหลีกเลี่ยงเทคโนโลยีเกี่ยวกับระบบไอทีได้อย่างแน่นอน เราไม่ใช่มนุษย์ยุคหินที่อาศัยอยู่ในถ้ำ เราไม่ใช่คนป่าที่สัญจรไปมาด้วยการเดินเท้า หรือใช้สัตว์แทนยานพาหนะ แต่เราเป็นมนุษย์ที่มีการพัฒนา มีวิวัฒนาการฉะนั้นการเปิดใจยอมรับการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของเทคโนโลยีเป็นเรื่องที่ไม่ควรปฏิเสธ โดยเฉพาะเรื่องใกล้ตัวที่สร้างประโยชน์ให้แก่ชีวิตของเรามากมายขนาดนี้ คงไม่ใช่เรื่องน่าอายถ้าเราจะพูดขอบคุณ GPS ติดตามรถ เบาๆซักคำ